0708530128

Brandkonsulten MS

Vi hjälper er med brand och säkerhetsfrågor


Brandskydd & Säkerhet i förebyggande syfte

Under flera års tid har vi arbetat i både stora och små projekt. Tillsammans med er anpassar vi behovet inom brandskydds eller säkerhetsområdet. Vi arbetar nära er hela vägen och tillsammans utvecklar vi projekten och hittar lösningar på de problem och frågor som uppkommer under projektets gång.

Vi hjälper er också med att säkerställa brandskyddet under byggtiden (BUB)

Och självklart är vi behjälpliga i  kontakter med myndigheterna (räddningstjänsten).


Tjänster

Detta är några av de tjänster vi erbjuder

Brandskyddsprojektering

Vi hjälper er med brandskyddsteknisk projektering och rådgivning under hela ert projekt. Vi kan exempelvis bidra med:

  • Förstudie

  • Brandskyddsbeskrivning

  • Brandskyddsdokumentation

  • Brandskyddsritningar

  • Brandskyddsinventering

  • Analytiska beräkningar

  • Utförandekontroller

  • SBA


Brandskydd under byggtid
(BUB)

Under byggtiden är det lätt att glömma brandskyddet. Skyddssystem som skall installeras är inte i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är fullgod. Det är viktigt att skapa en trygg arbetsplats även under byggtiden .

Vi hjälper er att ta fram styrande dokument/kravställning för arbetsplatsen utifrån gällande lagar. Vi hjälper även till med tillståndsansvarig, uppföljning, kontroller/ronderingar och rådgivning

Krav på att ha ett erforderligt brandskydd under byggtiden på byggarbetsplatsen är reglerat i bland annat BBR 2.3, Allmänt om byggande samt i AFS 1999:3


Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen

Inom byggsektorn  är arbetsplatserna  tillfälliga och förhållandena förändras snabbt. Det gör att arbetsmiljöarbetet blir svårare. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa till så att arbetsmiljöreglerna efterlevs.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.