+4670 853 01 28

Brandkonsulten MS

Vi hjälper er med brand och säkerhetsfrågor

Maximera Brandskydd och Säkerhet Med Våra Anpassade Lösningar!

Vi är er pålitliga partner inom brand- och säkerhetsområdet, med flera års erfarenhet i både stora och små projekt.

Vi brinner för att skapa skräddarsydda lösningar som uppfyller era behov och höjer säkerhetsnivån till en ny standard.

Vår framgångsrika arbetsmetod innebär att vi samarbetar nära er genom hela processen. Tillsammans utvecklar vi era projekt och eliminerar alla problem och frågetecken som kan uppstå under vägens gång.

Vi är stolta över att kunna erbjuda stöd med att säkerställa brandskyddet under byggtiden, vilket minimerar riskerna och ökar tryggheten för er och era projekt.

Dessutom tar vi hand om alla kontakter med myndigheterna, för att ni ska kunna fokusera på det ni gör bäst.

Med oss vid er sida kan ni vara trygga i vetskapen om att ert brandskydd och er säkerhet är i professionella och pålitliga händer.

Låt oss hjälpa er att uppnå högsta möjliga standard inom brandskydd och säkerhet

– kontakta oss idag!


Tjänster

Detta är några av de tjänster vi erbjuder

Brandskyddsprojektering

Vårt team av brandskyddsspecialister är här för att ge er den trygghet ni behöver under hela ert projekt. Med vår expertis inom brandskyddsteknisk projektering och rådgivning kan ni vara säkra på att ert projekt kommer vara i fullständig överensstämmelse med gällande säkerhetsnormer. Vi erbjuder en mängd olika tjänster för att säkerställa att ert projekt är säkert och i enlighet med alla relevanta bestämmelser, inklusive:

  • Förstudie: Vi inleder varje projekt med en noggrann förstudie för att identifiera de specifika brandskyddsbehoven och utmaningar som ert projekt kan möta.

  • Brandskyddsbeskrivning: Vi tar fram en detaljerad BSB av alla brandskyddsåtgärder som krävs för att uppfylla samtliga krav.

  • Brandskyddsdokumentation: Vi ser till att all nödvändig dokumentation är komplett och i enlighet med alla regler.

  • Brandskyddsritningar: Våra experter skapar detaljerade brandskyddsritningar som tydligt visar alla brandskyddsåtgärder i ert projekt.

  • Brandskyddsinventering: Vi genomför en noggrann inventering av ert projekt för att identifiera eventuella brandsäkerhetsbrister och utveckla lösningar.

  • Analytiska beräkningar: Vi använder avancerade beräkningsmetoder för att säkerställa att brandskyddsåtgärderna är optimala och effektiva.

  • Utförandekontroller: Våra inspektioner och kontroller ser till att alla brandskyddsåtgärder genomförs på rätt sätt under hela byggprocessen.

  • Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA): Vi hjälper er att implementera och upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa att ert projekt är ständigt skyddat mot brandrisker.

Med oss som er partner kommer ert projekt att ha det bästa möjliga brandskyddet. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan skapa en säker och brandsäker arbetsmiljö tillsammans."


Brandskydd under byggtid
(BUB)

Under byggtiden är det lätt att bortse från brandsäkerheten. Ofta är de skyddssystem som ska installeras ännu inte aktiverade, det finns gott om brännbart material, och risken för potentiella brandstiftare är hög. Men det är precis här vi gör skillnad. Vi är fast beslutna att skapa en arbetsplats där säkerhet prioriteras, inte bara under byggtiden, utan hela tiden.

Vår expertis sträcker sig till att hjälpa er ta fram styrande dokument och kravspecifikationer för er arbetsplats, allt i enlighet med gällande lagar och regler. Vi fungerar som er partner och hjälper er med allt från att ansvara för tillstånd, genomföra noggrann uppföljning, utföra regelbundna kontroller och rondningar, till att erbjuda värdefull rådgivning.

Vi är väl förtrogna med kraven på brandskydd under byggtiden, enligt bland annat BBR 2.3, Allmänt om byggande, och AFS 1999:3. Med vår hjälp kan ni vara trygga i vetskapen om att ni uppfyller alla nödvändiga krav och att ni skapar en säker arbetsmiljö för alla inblandade.

Låt oss tillsammans höja er brandsäkerhet under byggtiden till en högre standard. Kontakta oss nu och låt oss säkra er arbetsplats på bästa sätt möjligt!"


Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen (KMA)

Vi är experter på KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och brandsäkerhet i byggprojekt. Vårt engagemang sträcker sig långt bortom att erbjuda enkla råd; vi är en aktiv stöttepelare för platsledningen i deras dagliga arbete. Med oss vid er sida kan ni känna er trygga med att ni tar kostnadseffektiva och säkra beslut gällande alla aspekter av projektets säkerhet.

Inom byggsektorn är inget konstant. Arbetsplatserna är temporära, och förhållandena kan förändras snabbt. Det är där vi kommer in i bilden. Vi har en gedigen erfarenhet av att se till att arbetsmiljöregler efterlevs, oavsett hur krävande förutsättningarna är.

Vi förstår att arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, men vi tror på ett partnerskap där alla är involverade. Vårt mål är att arbetstagare, tillsammans med arbetsgivaren, aktivt bidrar till en säker arbetsplats genom att följa säkerhetsföreskrifterna och omedelbart rapportera eventuella avvikelser. Vi tror på att skapa en stark säkerhetskultur som skyddar inte bara projektet utan även de som är involverade i det.

Låt oss vara er partner i att säkerställa KMA och brandsäkerhet i ert byggprojekt. Kontakta oss idag och ta det första steget mot en säkrare och mer effektiv arbetsplats.